Mapa OZE

Na mapie zaznaczono instalacje OZE pracujące w gminie.Produkcja bieżąca

Wykres przedstawia bieżącą produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych pracujacych w gminie.Produkcja dobowa

W bieżącym miesiącu produkcja energii elektrycznej przedstawia się następująco.

Produkcja miesięczna

Wykres przedstawia miesięczne uzyski naszych instalacji.Produkcja roczna

Instalacje fotowoltaiczne w naszej gminie wyprodukowały juz tyle energii elektrycznejLista naszych instalacji


Zapraszamy na: http://www.tuliszkow.pl


Użytkownik Moc Miejscowosc Produkcja dobowa [kWh] Produkcja całkowita [kWh] Zużycie dobowe [kWh] Zużycie całkowite [kWh] Produkcja/Zużycie dobowe [%] Produkcja/Zużycie całkowite [%]

Gmina Tuliszków

Tuliszków – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie konińskim. Sieć osadniczą gminy tworzy 15 wsi sołeckich. Siedzibą gminy jest Tuliszków (dawniej Zadworna). Według danych z 30 czerwca 2010[4] gminę zamieszkiwały 10 504 osób. Za Królestwa Polskiego gmina Tuliszków należała do powiatu konińskiego w guberni kaliskiej. 19 maja?/31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Tuliszków. Gminą miejską Tuliszków stał się ponownie 7 lutego 1919 roku.
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Tuliszków_(gmina)]
Zapraszamy na: http://www.tuliszkow.pl

Warto zobaczyć

Tuliszków
Kościół św. Wita

Monumentalny kościół zbudowany został na wysokim wzniesieniu w stylu gotyckim w 1450 roku, na miejscu wcześniejszej świątyni pochodzącej prawdopodobnie z XIII lub XIV wieku. Ufundował go Mikołaj Zaremba z Kalinowy, kasztelan łęczycki i starosta kruszwicki. Renowacje i liczne przebudowy w późniejszych wiekach zatarły jego pierwotną architekturę na rzecz późnego baroku. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium wmurowana jest tablica upamiętniająca więźniów politycznych, którzy zginęli w czasie okupacji hitlerowskiej. W latach 1874-1877 wydłużona została nawa oraz dobudowano dwie kaplice, tworzące nawę poprzeczną. Wnętrze o skromnym wystroju ścian w postaci pilastrów, z chórem wspartym na trzech arkadach, mieści ołtarze pochodzące z XVIII wieku. Późnogotyckie rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego oraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu są z początku XVI wieku, a krucyfiks z XVII wieku. Późnorenesansowe podwójne epitafium kamienne z klęczącymi postaciami Mikołaja Zaremby i Jana Krotowskiego z Krotoszyna, pochodzi z 1598 roku. W wielkim ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnej sukience rokokowej z XVIII wieku. Naczynia liturgiczne, puszka i kielich, pochodzą z połowy XVII wieku.

(źródło)
img
Tuliszków
Późnoklasycystyczny dwór i spichlerz (1830)

W zespole dworsko-parkowym z XIX w. zwracają uwagę m.in.: dworek z 1830 r., w którym aktualnie mieści się Miejsko-Gminny Dom Kultury, oficyna, w której znajduje się przedszkole, rządcówka - obecnie posterunek policji w Tuliszkowie, oraz niezagospodarowany spichlerz. Budynki stoją w parku krajobrazowym.

(źródło)
img
Tuliszków
Pomnik Tadeusza Kościuszki

Na niewielkim tuliszkowskim rynku (Plac Wolności) stoi pomnik - popiersie Tadeusza Kościuszki. Pomnikiem tym mieszkańcy miasta uczcili w 1934 r. pamięć przywódcy insurekcji. Po zajęciu miasta w 1939 r. obelisk został zniszczony przez hitlerowców. Odbudowany i ponownie odsłonięty został w 1962 r. (źródło)